W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.


ul. Młynowa 52/1
15-950 Białystok

tel.: (+48) 85 745 81 00
fax: (+48) 85 745 81 13

strona internetowa: www.wobi.pl
e-mail: sekretariat@wobi.pl

NIP: 542-020-01-22
REGON: 050207647

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. powiadamiają w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępnią informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponują Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. powiadamiają pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. mogą udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. nie dysponują żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

  • przesłać pocztą na adres: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.;
  • przesłać na numer fax: +48 85 74 58 113;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wobi.pl ;
  • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. mają ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. mogą pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. 

W przypadku bezczynności Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane