Barbara Kozłowska
Administrator Merytoryczny

Tel: (+48) 85 745 81 64
Fax: (+48) 85 745 81 13
e-mail: bkozlowska@wobi.pl

Krzysztof Kita
Redaktor strony

Tel: (+48) 85 745 81 69
Fax: (+48) 85 745 81 13
e-mail: kkita@wobi.pl

Wojciech Rogowski
Administrator techniczny

Tel: (+48) 85 745 81 51
Fax: (+48) 85 745 81 13
e-mail: ralfr@wobi.pl