Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu

Jarosław Poniatowicz – Wiceprezes Zarządu


Kompetencje zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030). Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

PROKURENCI - Jadwiga Alechno, Henryk Jakubowicz, Cezary Mielko


Sposób reprezentacji Spółki:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.