Nazwa podmiotu publicznego: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
  Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna, tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne
 • obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=327f2f16-5079-4202-80b0-0c85b670f0c0

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-11

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Krzysztof Kita

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Krzysztof Kita

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: kkita@wobi.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 85 74 58 169

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Kita.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

 • Adres: ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
 • E-mail: sekretariat@wobi.pl
 • Telefon: 85 74 58 101

Skargę można złożyć również do:Dostępność architektoniczna:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku posiada obiekty na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków. Niektóre z obiektów posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba główna przedsiębiorstwa przy ul. Młynowa 52/1, 15-660 w Białymstoku

W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Do budynku prowadzi wejście główne ( budynek A, wejście A) od strony ul. Młynowej 52/1, znajdujące się na niskim parterze bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku Biura Obsługi Klienta i przed nim brak informacji głosowych i informacji o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W Biurze Obsługi Klienta nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do Biura Obsługi Klienta.

W budynku głównym siedziby Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. (budynek A, wejście B). Budynek jest 5 piętrowy. Część biurowa jest od piętra pierwszego, do której prowadzą schody, bez windy dla wózków inwalidzkich, schody zabezpieczone bramką.

Winda dostępna dla pracowników i interesantów od piętra pierwszego w budynku A, wejście B.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W całym budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W całym budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Teren na którym znajdują się budynki jest ogrodzony - wejście na teren przez furtkę. Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B - Administracja Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku.

Do budynku prowadzą schody (2 stopnie), brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest jednopoziomowy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek C – Budynek biurowy Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku.

Budynek jednopoziomowy, wejście od strony ul. Młynowej 52/1, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Teren na którym znajdują się budynki jest ogrodzony - wejście na teren przez furtkę. Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Sieci przy ul. Poleskiej 46, Białystok  

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane jest na wysokim parterze, prowadzą do niego schody bez windy dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dział Techniczny przy ul. Poleskiej 46, Białystok

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane jest na wysokim parterze, prowadzą do niego schody bez windy dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Teren na którym znajdują się budynki jest ogrodzony. Za budynkami są parkingi ogólnodostępne, brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Laboratorium Badania Wody ul. Wysockiego 160

Budynek Laboratorium Badania Wody znajduje się na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze -Wasilków. 

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejście do budynku, w którym usytuowane jest Laboratorium, znajdują się schody (3 stopnie) bez windy dla niepełnosprawnych. Laboratorium Badania Wody usytuowane jest na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bez windy dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Teren na którym znajdują się Laboratorium Badania Wody jest ogrodzony – wejście na teren przez furtkę. Przed bramą jest parking ogólnodostępny, brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.Aplikacje mobilne:

Brak.Dodatkowe informacje: