Biuro Obsługi Klienta (BOK)

15-404 Białystok,

ul. Młynowa 52/1,

tel.: (+48) 85 745 81 70 /71/ 
fax: (+48) 85 745 81 13
 
e-mail: BOK@wobi.pl 
 
Czynne w poniedziałek w godz. 7.00 - 17.00 (kasa w godz. 8.00 - 16.30),
wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
(kasa w godz. 8.00 - 14.00).
 
Kompleksowa obsługa zleceń dotyczących usług, świadczonych przez Wodociągi Białostockie, obejmuje m.in.:
 1. Opiniowanie możliwości w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych;
 2. Wykonanie przyłączenia nieruchomości (wcięcia) do sieci wodociągowej (ew. kanalizacyjnej) oraz
  odbiór techniczny i końcowy sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych;
 3. Montaż wodomierzy odliczających (tzw. podliczników) do pomiaru wody zużytej do podlewania ogrodów przydomowych;
 4. Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 5. Naprawę, legalizację i sprzedaż wodomierzy domowych i przemysłowych, doradztwo w doborze
  i eksploatacji wodomierzy;
 6. Usługi w zakresie pracy specjalistycznego sprzętu wodociągowo-kanalizacyjnego (m in. kamera TV
  do przeglądu kanałów);
 7. Badania laboratoryjne jakości wody, ścieków i osadów ściekowych.
Realizacja zleceń wymagających postępowania wyjaśniającego trwa do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie dłużej niż 2 miesiące. Sprawy wymagające szerszej analizy, wizji lokalnych
czy dodatkowych opinii innych wydziałów załatwiane są w terminach, o których inwestor jest informowany.