Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych. Obowiązuje od 15 grudnia 2021 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych - dokument dostępny cyfrowo. Obowiązuje od 15 grudnia 2021 r.Załączniki: