Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Wydziały Urzędu

Wydziały Urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
NA Biuro Zarządu
BOK lub ND Biuro Obsługi Klienta
FP
Sekcja Przetargów
TI Dział Inwestycji
...
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 Inne skróty

Samodzielne referaty, zespoły i stanowiska pracy
Nazwa skróconaPełna nazwa
e-BOK Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
...