Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na remont/modernizacja przepompowni ścieków w Wasilkowie min 200 000 m3/mies.

Załączniki:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym