Brak treści artykułu

Załączniki:

Zalecane wymagania dla urzadzeń do pomiaru ilości ścieków i urządzeń do pomiaru jakości ścieków
Wodomierze główne montowane w Wodociągach Białostockich - typy i średnice
Wniosek o opinię o możliwości przyłączenia do sieci
Wniosek o warunki przyłączenia do sieci
Wniosek o uzgodnienie projektu 1) przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego 2) sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 3) zaopiniowanie koncepcji wodociągu/kanalizacji sanitarnej
Wniosek o sprawdzenie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej
Wniosek o: 1) dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 2) zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Informacja dla Konsumenta - Odbiorcy
Wniosek o o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o o sprawdzenie i zaplombowanie wodomierza dodatkowego na podlewanie ogrodu lub wodomierza na ujęciu wody własnej
Przykładowa zabudowa podlicznika
Wniosek o o wstawienie i zaplombowanie wodomierza dodatkowego na podlewanie ogrodu lub wodomierza na ujęciu wody własnej
Wniosek o otwarcie/zamknięcie dopływu wody lub likwidację przyłącza
Wniosek o pobór wody z hydrantu
Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego