Regulamin Zamówień Sektorowych. Obowiązuje do 14 grudnia 2021 r.

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro. Obowiązuje do 14 grudnia 2021 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych. Obowiązuje od 15 grudnia 2021 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych - dokument dostępny cyfrowo. Obowiązuje od 15 grudnia 2021 r.Załączniki:

Regulamin Zamówień Sektorowych
Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro
Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych.
Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych - dokument dostępny cyfrowo.